Styret

Publisert

Portrettbilder av de fem som sitter i styret i NHO Geneo, pluss bilde av NHO-bygget

Fra venstre: Styreleder Yngvar Tov Herbjørnssønn (Norlandia Health & Care), Ingvild Kristiansen (Stendi), nestleder Veronika Barrabès (Novartis), Haakon Torgersen (BioNordika), Jan Børge Jakobsen (Novoartis), Marit Lambrechts (Espira Gruppen). Ikke til stede da bildet ble tatt: Mona Vangsnes Lien (Humana omsorg og assistanse).

Dette er styret i NHO Geneo, landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst.

  • Yngvar Tov Herbjørnssønn (Norlandia Health & Care Group), styreleder.
  • Veronika Barrabès (Novartis) - nestleder.
  • Jan Børge Jakobsen (Bayer).
  • Ingvild Kristiansen (Stendi).
  • Mona Vangsnes Lien (Humana omsorg og assistanse).
  • Marit Lambrechts (Espira Gruppen).
  • Haakon Torgersen (BioNordika AS).
  • Anita Tunold (Aleris).

NHO Geneos vedtekter