Møte med Kultur- og likestillingsdepartementet: – Produktivt

Publisert

Mee Eline Eriksson, fagsjef for forebyggende helse i NHO Geneo.

I møte med Kultur- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet la NHO Geneo og SATS frem et høringsinnspill om treningssenters rolle i folkehelsearbeidet og behovet for å opprettholde hjemmelen for dopingtesting i treningssentre.

31. oktober møtte NHO Geneo og Sats representanter fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for å snakke om treningssenters rolle i folkehelsearbeidet og behovet for å opprettholde hjemmelen for dopingtesting i treningssentre.

– Vi er svært fornøyde med møte. Vi følte at departementene lyttet og fikk utbytte av informasjonen som ble gitt. Sammen med representantene fra departementene ble vi enige om å fortsette dialogen og utveksling av informasjon, sier Mee Eline Eriksson, fagsjef for forebyggende helse i NHO Geneo.

NHO Geneos bransje for forebyggende helse vil sammen jobbe videre for å holde dialogen om tema relevant. Eriksson mener det er viktig at bransjen forsetter å fremme bevissthet rundt dopingproblematikk.

– Treningssentre spiller en viktig rolle i folkehelsearbeidet. Med over 1 million nordmenn som medlemmer, bidrar norske treningssentre til en sunnere livsstil og er en sentral aktør i å opprettholde et trygt og dopingsfritt treningsmiljø, sier Mee Eline Eriksson, fagsjef for forebyggende helse i NHO Geneo.

– Dopingtesting er viktig for å bevare treningssentres integritet og deres medlemmers helse. Initiativer som Rent senter-programmet er noe det bør støttes opp under og en kontinuerlig innsats for å sikre en helhetlig tilnærming og støtte til treningssentre som bekjemper doping. Det understøtter også Norges posisjon som en ledende nasjon i antidopingarbeidet, legger Eriksson til.

  • Mee Eline Eriksson
  • Fagdirektør for forebyggende helse i Helse og velferd

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: