NHO Geneo i møte med Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet om forslag til ny barnehagelov

Publisert

Foto: Stortinget.

Sammen med barnehagekjedene Norlandia og Espira ble NHO Geneo invitert til å møte representanter fra Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget for å diskutere forslag til ny barnehagelov.

Onsdag 1. november sendte regjeringen forslag til ny barnehagelov på høring. Endringene i barnehageloven kan få store konsekvenser for foreldres valgfrihet og det lovfestede likebehandlingsprinsippet. Sammen med barnehagekjedene Norlandia og Espira ble NHO Geneo invitert til å møte representanter fra Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget for å diskutere forslag til ny barnehagelov.

– Regjeringens forslag til ny barnehagelov setter den mest vellykkede velferdsmodellen i fare. Likebehandlingsprinsippet vil forvitre, foreldres valgfrihet svekkes og barnehagesektoren mister mangfoldet man har brukt år på å bygge opp, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

– Forslaget er heller ikke konsekvensutredet nok. Det virker ikke som at regjeringen har tenkt på at det vil hvile en betydelig økt arbeidsmengde for kommunene hvis lovforslaget går gjennom, legger Bekkemellem til.

Norlandia og Espira redegjorde for hvordan det nye forslaget for finansiering forverrer den økonomiske situasjonen for privat barnehagesektor. Det siste året har flere private barnehager drevet med underskudd eller måttet legge ned.  

– Det gis inntrykk av at private barnehager skal få drifte videre, uansett hvor stort barneantall det er i kommunene, hvis lovforslaget går gjennom. Dette stemmer ikke. Private barnehager får kun tilskudd for hvor mange barn som til enhver tid går i barnehagen. Det betyr at en privat barnehage med et lite antall barn, som ikke får fylt opp alle plassene de har tilgjengelig, må legge ned. Dette er svært problematisk, sier Tone Mila, fagsjef for barnehager i NHO Geneo.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, Roger Larsen, finansdirektør i Norlandia, Kjersti Oppen, direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon i Espira, Tone Mila, fagsjef for barnehager i NHO Geneo, Abid Raja stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant for Høyre, Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant og 2. nestleder i Høyre og Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for FrP, var til stede under møtet.

  • Tone Mila
  • Fagsjef for barnehager

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: