Melanor med synspunkter på den vedtatte Dataforordningen

Publisert

Jan Ivar Ingebrigtsen, Direktør markedstilgang i NHO Geneo-bransjen, Melanor.

MedTech Europe og COCIR har i samarbeid etablert synspunkter for medisinsk utstyrsindustri på den endelige avtalen i Dataforordningen (Data Act).

Begge organisasjonene fremhever behovet for et fremtidssikkert rammeverk som bevarer insentiver for industrien til å investere i metoder for å frembringe verdier gjennom data, på en balansert og forholdsmessig måte, til beste for pasienter og helsevesen.

– Dataforordningens innvirkning på eksisterende (IVDR og MDR) og kommende (EHDS) regulatoriske rammeverk for medisinsk utstyrsindustri må avklares om ikke dette også skal bli en forordning som er til hinder for innovasjon og nødvendig omstilling i helsevesenet, sier Jan Ivar Ingebrigtsen, direktør markedstilgang i NHO Geneo-bransjen, Melanor

Les industriens anbefalinger her