Fortsatt lavest sykefravær i NHO-bedrifter

Publisert

Foto: Pexels.com.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer sykefraværstatistikk for hvert kvartal. Tallene for første kvartal 2024 følger trenden og viser at sykefraværet fortsatt er lavest blant ansatte i NHO-bedrifter.

Statistisk sentralbyrås (SSB) sykefraværstatistikk viser at sykefraværet blant helsearbeidere (sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjemmehjelper og andre pleieremedarbeidere), og barnehagelærere- og ansatte (førskole- og barnehagelærere og barnehage- og skolefritidsassistenter) er lavest blant lønnstakere i NHO-bedrifter første kvartal 2024 (Q1 24). Tallene følger samme trend som sykefraværstallene i Q1 19, Q1 20, Q1 21, Q1 22 og Q1 23.

Helsearbeidere

SSBs sykefraværsstatistikk viser at det legemeldte sykefraværet blant helsearbeidere i kommunal sektor lå på 10,3 prosent første kvartal 2024. Til sammenligning lå sykefraværet blant helsearbeidere i kommunal sektor på 10,1 første kvartal 2023. Det er en økning på 0,23 prosent fra 2023 til 2024.

Det legemeldte sykefraværet blant helsearbeidere i NHO-bedrifter lå på 8,7 prosent første kvartal 2024. Til sammenligning lå sykefraværet blant helsearbeidere i NHO-bedrifter på 8,2 prosent første kvartal 2023. Det er en økning på 0,53 prosent fra 2023 til 2024.

Sykefraværsstatistikken viser at prosentdifferansen mellom sykefraværet til helsearbeidere i kommunal sektor og helsearbeidere i NHO-bedrifter er 16,84 prosent.

Førskole- og barnehagelærere

Førskole- og barnehagelærere ansatt i kommunal sektor hadde et legemeldt sykefravær på 11,3 prosent første kvartal 2024. Til sammenligning lå sykefraværet på 10,9 prosent fjerde kvartal 2023.

Det legemeldte sykefraværet blant førskole- og barnehagelærere ansatt i privat sektor lå på 10,5 prosent første kvartal 2024. Til sammenligning lå sykefraværet på 9,9 prosent fjerde kvartal 2023.

Førskole- og barnehagelærere ansatt i NHO-bedrifter hadde et sykefravær på 9,4 prosent første kvartal 2024. Fjerde kvartal 2023 lå sykefraværet til førskole- og barnehagelærere ansatt i NHO-bedrifter på 8,6 prosent.

Prosentdrifferansen mellom sykefraværet til førskole- og barnehagelærere ansatt kommunal sektor og førskole- og barnehagelærere ansatt i privat sektor er 7,5 prosent.

Barnehage- og skolefritidsassistenter 

Det legemeldte sykefraværet blant barnehage- og skolefritidsassistenter i kommunal sektor lå på 10,9 prosent første kvartal 2024. Til sammenligning lå sykefraværet på 10,6 fjerde kvartal 2023.

Det legemeldte sykefraværet blant barnehage- og skolefritidsassistenter ansatt i privat sektor lå på 9,4 prosent første kvartal 2024. Til sammenligning lå sykefraværet på 9,3 prosent fjerde kvartal 2023.

Barnehage- og skolefritidsassistenter ansatt i NHO-bedrifter hadde et sykefravær på 6,5 prosent første kvartal 2024. Til sammenligning lå sykefraværet på 6,9 fjerde kvartal 2023.

Prosentdrifferansen mellom barnehage- og skolefritidsassistenter ansatt i kommunal sektor og barnehage- og skolefritidassistenter ansatt i privat sektor er 15,3 prosent.

Om SSBs sykefraværsstatistikk

Statistisk sentralbyrås sykefraværstatistikk måler sykefravær blant bosatte lønnstakere i alderen 16 til 69 år i norske virksomheter, dokumentert gjennom egen- og legemelding. Formålet med denne kvartalsvise statistikken er å måle utviklingen i sykefraværet i Norge på kort og lang sikt, blant annet for å måle i hvilken grad målsetningene i IA-avtalen oppnås. Se sykefraværstatistikken på SSB.no.

NHO Geneo har tatt ut sykefravær for 2221 Spesialsykepleiere, 2222 Jordmødre, 2223 Sykepleiere, 2224 Vernepleiere, 5321 Helsefagarbeidere, 5322 Hjemmehjelper og 5329 Andre pleiemedarbeidere, 2342 Førskole-/barnehagelærere og 5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter fra SSBs sykefraværstatistikk.

  • Torbjørn Furulund
  • Bransjedirektør i Helse og velferd
  • Tone Mila
  • Fagsjef for barnehager

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: