Lansering av Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr

Publisert

Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr ble utgitt rett før årsskiftet. 21. mars inviterte Standard Norge til lansering av standarden.

Norsk Standard for kontraktbestemmelser ved kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr, NS 8438, inneholder bestemmelser for anskaffelse av IVD-medisinsk utstyr, annet medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Standarden angir alminnelige kontraktbestemmelser til bruk ved anskaffelse av slikt utstyr, og legger til rette for en balansert risikofordeling mellom kontraktspartene.

Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr, NS 8438, er utarbeidet av komiteen SN/K 596 Kontraktstandard for anskaffelser av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Melanor er komitee-medlem, og har vært med å utarbeide standarden.

Hella Yngsdal, prosjektleder i Melanor, presenterte Melanors bakgrunn og behov for kontraktstandarden.

– Dette har vært et viktig prosjekt for Melanor. Det har vært vesentlig for leverandørbransjen å få opp en avtalestandard som gjør det lettere for oss å beregne den risikoen vi gikk opp i. Tidligere opplevde vi stor grad av klipp-og-lim-kontrakter, lite kompetanse på begge sider av bordet og kontrakter som fungerte når det var godt vær, men som fungerte dårlig når hvis det oppsto situasjoner, sa Yngsdal under lanseringen.

Standarden vil være til nytte for innkjøpere og leverandører av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Ved å bruke den nye Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr kan partene spare tid, penger og ressurser når de trenger å lage egne avtaler, og de er sikret mest mulig rettferdige avtalevilkår.

NS 8438 angir alminnelige kontraktbestemmelser basert på rolle- og ansvarsfordeling beskrevet i EU-forordningene om medisinsk utstyr (MDR) og in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR). Forordningene er implementert i norsk lovverk i forskrift om medisinsk utstyr. Standarden kan også brukes til formål som er utenfor disse forordninger/denne forskriften.

 

Les mer om ny Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr her.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: