Møte med Bedriftshelsetjenestenettverket i NHO Geneo: – Sammen om en sunnere og mer produktiv arbeidsplass

Publisert

NHO Geneos Bedriftshelsetjenestenettverk møttes torsdag denne uken for å diskutere hvordan de sammen kan sørge for at bedrifter får bedre tilgang på nødvendig ekspertbistand.

Torsdag 27. juni møttes NHO Geneos Bedriftshelsetjenestenettverk (BHT-nettverket) på Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Sammen med medlemsbedriftene i BHT-nettverket jobber NHO Geneo for å gi bedrifter bedre tilgang på nødvending ekspertbistand.

Bedriftshelsetjeneste er en rådgivende tjeneste som skal bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. Målet med tjenesten er å forebygge sykdommer, skader og psykiske belastninger på arbeidsplassen. Målet er økt arbeidsdeltakelse og å hindre utstøting fra arbeidslivet.

NHO Geneos BHT-nettverket fokuserer på flere områder, blant annet arbeidsgiverpolitikk, konkurranse og offentlige anskaffelser og kompetanse og forskning.

– Ved å øke kravene til grunnkompetanse i bedriftshelsetjenesten, sikrer vi at de ansatte får den støtten de trenger for å kunne holde seg sunne og produktive, sier Mee Eline Eriksson, fagsjef for forebyggende helse i NHO Geneo-bransjen Helse og velferd.

  • Mee Eline Eriksson
  • Fagdirektør for forebyggende helse i Helse og velferd

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: