Forslag til endringer i barnehageloven: NHO Geneos høringssvar

Publisert

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

NHO Geneo er bekymret for hvilke følger forslagene i høringsnotatet vil ha for barnehagetilbudet. Barnehagene er en del av utdanningsløpet i Norge. Et system som forskjellsbehandler tilbudet til barnehagebarna etter eierform på barnehagen, vil på sikt kunne før til et A- og B-lag i barnehagesektoren hvor forskjellene øker tidlig i skoleløpet.

Regjeringen la i januar 2023 frem strategien, Barnehagen for en ny tid. For å kunne realisere strategien må de endre barnehageloven. Forslag til endring i barnehageloven kom 1. november 2023.

Her legger regjeringen opp til drastiske endringer i barnehagesektoren. Forslagene legger opp til en finansieringsordning som svekker den demokratiske kontrollen ved tilskuddsvedtakene til de private barnehagene, og vil ha betydelige konsekvenser for sektoren.

Dette skyldes blant annet at det foreslås et finansieringssystem hvor kommunene får vid adgang til å fastsette skjønnsmessige kriterier knyttet til flere aspekter av driften til private barnehager. Foreslåtte endringer vil også medføre en avvikling av likebehandlingsprinsippet, som har ligget til grunn for barnehageforliket fra 2003.

Det er grunn til å tro at lovforslagene vil iverksettes fra 1. januar 2026.

Her kan du lese NHO Geneos høringssvar: NHO Geneo - Høringssvar Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter.pdf

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: