Oslo kommune konkurranseutsetter fire sykehjem

Publisert

Byrådet i Oslo ønsker en eldreomsorg med bedre kvalitet, mer innovasjon og mer mangfold. Tirsdag 14. mai la de frem planene for konkurranseutsetting av fire sykehjem i Oslo kommune.

Tirsdag 14. mai presenterte helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) planer for konkurranseutsetting av fire sykehjem i Oslo kommune.

Byrådet i Oslo ønsker en eldreomsorg med bedre kvalitet, mer innovasjon og mer mangfold. Derfor har de besluttet å konkurranseutsette fire sykehjem som i dag er drevet av kommunen.

De fire sykehjemmene er:

  • Kantarellenhjemmet i Bydel Søndre Nordstrand
  • Abildsøhjemmet i Bydel Østensjø
  • Bjølsenhjemmet i Bydel Sagene
  • Uranienborghjemmet i Bydel Frogner

Det er Sykehjemsetaten som hat fått i oppdrag å igangsette prosessen med å konkurranseutsette de fire sykehjemmene. For å sikre god dialog med markedet, skal hele eller deler av konkurransegrunnlaget sendes på høring før konkurransen lyses ut.

– Vi stiller oss positive til at de velger å gå i dialog med markedet, og åpner seg for medlemmene våre, sier Torbjørn Furulund, bransjedirektør i NHO Geneo-bransjen Helse og velferd.

Frist for å sende inn innspill er 4. juni 2024, og kan leveres per e-post til konkurranseutsetting@byr.oslo.kommune.no

Du kan lese mer om beslutningen om å konkurranseutsette de fire sykehjemmene her.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: