Regjeringens forslag til ny barnehagelov: – Godt fornøyde med engasjementet

Publisert

Tone Mila, fagsjef for barnehager i NHO Geneo.

I løpet av januar har NHO Geneo besøkt Bergen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø for å informere barnehagestyrere om regjeringens forslag til ending i barnehageloven. Det har skapt stort engasjement landet rundt.

Regjeringen la i januar 2023 frem strategien, Barnehagen for en ny tid. For å kunne realisere strategien må de endre barnehageloven. Forslag til endring i barnehageloven kom 1. november 2023, og høringsfristen var torsdag 1. februar. Det er grunn til å tro at lovforslagene vil iverksettes fra 1. januar 2026.

I lovendringsforslaget legger regjeringen opp til drastiske endringer i barnehagesektoren og vil svekke den demokratiske kontrollen ved tilskuddsvedtakene til de private barnehagene. Dette skyldes blant annet at det foreslås et finansieringssystem hvor kommunene får hjemmel til å fastsette skjønnsmessige kriterier knyttet til flere aspekter av driften til private barnehager.

Dette vil også føre til en avvikling av likebehandlingsprinsippet, som har ligget til grunn for barnehageforliket fra 2003. Likebehandlingsprinsippet sikrer at barnehageplassen finansieres likt uansett om barnet går i kommunal eller privat barnehage. Alle barnehagene i en kommune får samme tilskudd per barn, uavhengig om det er en offentlig eller privat barnehage. Det har vært kritisk for at familier i dag får barnehageplass, og at alle barnehager stiller likt for å levere den beste kvaliteten.

– Svært fornøyde med engasjementet fra barnehagestyrere

NHO Geneo har samlet flere 100 barnehagestyrere over hele landet for å informere om hvilke konsekvenser regjeringens nye styrings- og finansieringsendringsforslag i barnehageloven vil ha for sektoren.

Dette har skapt stort engasjement. I Kristiansand samlet vi over 100 barnehagestyrere fra hele Agder alene. Informasjonsmøtene i Bergen, Trondheim og Tromsø samlet flere styrere som ønsket mer informasjon om lovendringsforslaget.

– Vi er svært fornøyde med engasjementet fra barnehagestyrerne. Jeg opplever at informasjonsbehovet er stort, og vi syntes det er viktig å være med å opplyse om hva lovforslaget vil bety for styrerne, sier Tone Mila, fagsjef for barnehager i NHO Geneo.

Kristin Voldsnes, leder av Norlandia barnehagene, og Tone Mila, fagsjef for barnehager i NHO Geneo, innledet møtene med hvilke konsekvenser forslaget har. 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: