Samarbeid om digitale helsetjenester: – Mulighetene ligger i det vi har diskutert i dag

Publisert

Kristin Weidmann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS og Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, ønsker velkommen.

Sammen med Abelia og KS samlet NHO Geneo kommuner, leverandører, akademikere og aktører som spiller avgjørende roller i digitaliseringen av helsetjenestene for konferansen Samarbeid om digitale helsetjenester.

Mandag 18. mars ble konferansen Samarbeid om digitale helsetjenester arrangert i regi av Abelia, Kommunesektorens organisasjon (KS) og NHO Geneo på Næringslivets hus på Majorstua i Oslo. Sammen med Kristin Weidmann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, ønsket Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, publikum velkommen til konferansen.

– I dag skal vi finne løsninger gjennom inspirasjon, dette er et eksempel på en delingsarena der man kan knytte kontaktpunkter, snakke sammen om felles forventinger. Behovene og ønskene er ofte likere enn man tror blant offentlig og privat sektor, derfor må vi snakke på felles premisser, sier Wieland fra scenen.

– Konferansen er et prakteksempel på hva vi kan få til i felleskap, og mulighetene ligger i det vi har diskutert i dag, sier Bekkemellem.

Digitalt økosystem

NHO Geneo-bedriften Aidn var blant de leverandørene som sto på scenen under konferansen. Aidn er et nytt pasientjournalsystem for dokumentasjon og samarbeid i kommunehelsetjenesten. De er med på å utvikle verktøyene helsepersonell, pasienter og pårørende trenger for å løse utfordringene som kommer med eldrebølgen og helsepersonellmangelen.

Morten Moe Gjendemsjø er administrerende direktør i Aidn, og Jon Helge Andersen, kommersiell direktør i Aidn, snakket om det digitale økosystemet og hva man kan lære på tvers av sektorene.

– Problemene vi står overfor i dag kommer ikke til å være de samme problemene vi kommer til å stå overfor om fem år. Vi må sammen finne løsningene slik at vi kan bygge trygge, gode og effektive løsninger for helsepersonell og innbyggere, sa Gjendemsjø fra scenen.

Tore Martin Skarpholt, direktør for innovasjon og teknologi i Ecura, var på scenen for å snakke om verdien av effektive digitale helsetjenester og hvorfor digitalisering i tjenesteavtalene er så viktig.

– Vi må ha felles mål, være åpne og ha tillit til hverandre. Næringslivet er en del av løsningen, og gjennom det kan vi bygge kompetanse, kapasitet og innovasjon, sa Skarpholt fra scenen.

Joachim Vie, daglig leder i Norse Feedback – som er det første dynamiske tilbakemeldingssystemet i rus og psykiatri – var på scenen for å snakke om hvordan deres verktøy er med å bidra i helsetjenestene.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: