Om Aktiv Helse

I 2020 kom også bransjen Aktiv Helse, som består av frittstående treningssentre, til oss. Disse har også helsefaglig kompetanse og leverer medisinsk begrunnet trening etter henvisning utover ordinære treningstilbud til befolkningen. 

Flere av sentrene har egne helseavdelinger med terapeuter innen ulike områder for fysisk og psykisk helse, som fysioterapeuter og kiropraktorer. For å være en foretrukken partner for helse-Norge er sentrene seriøse og trygge helseaktører som tilfredsstiller de etiske kravene til kompetanse, produktkvalitet og forretningsdrift som kreves.

Sentrene er en stor ressurs for lokalsamfunnene og en samarbeidspartner for kommunene, legene, bedriftshelsetjenesten og andre helseaktører. Treningssentrene vil være en brobygger for å få folk med ulike helseproblemer tilbake i normal funksjon og virke.

 

Bransjen har som mål:
  • At trening er for alle, og sentrene skal bidra til folkehelsen og samfunnsoppdraget. Treningssentrene skal være en aktiv part i hverdagshelse. Du trener for å kunne opplevet livet!
  • At bransjen skal være en seriøs og trygg aktør i helsemarkedet som kan tilrettelegge for riktig trening uansett nivå og mål.
  • At kompetansen skal verdsettes ut i resten av helse-Norge, og at sentrene brukes som brobygger for å få folk tilbake i normal funksjon/virke.
  • At sentrene skal fremme betydningen av fysisk aktivitet, for å ha optimal livskvalitet både fysisk og psykisk.

Les mer her

Nyheter