Dette er NHO Geneo

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo og Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo og Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

NHO Geneo - landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst. Landsforeningen favner alt fra barnehager, forebyggende helse og trening, legemidler, medisinsk utstyr til sykehjem.

NHO Geneo ble formelt stiftet 29. mars 2022 med formål om å samle hele helsenæringen, velferds- og oppvekstsektoren under en landsforening i NHO-fellesskapet. Ved oppstart var det to selvstendige bransjeforeningen som ble en del av NHO Geneo: Legemiddelindustrien (LMI), som tidligere var en del av Norsk Industri, og Helse- og velferdsbransjen, som var en del av NHO Service og Handel. I juni 2022 ble også Melanor, bransjen for medtek og lab, tilsluttet landsforeningen. Ved årsskiftet 2024 meldte også de store barnehagekjedene seg inn NHOs nye landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst.  

Initiativet med en ny landsforening springer ut av dialog med medlemmer om deres behov og forventninger, NHOs analyser av utviklingen av næringsliv, politikk og samfunn, og NHOs strategiske ambisjoner. 

NHO Geneos visjon, verdier og målsettinger

NHO Geneos visjon er å samarbeide for fremtidens helse- og velferdsløsninger. For å realisere denne visjonen, er oppdraget klart: Ved å forene kreftene innen helse- og velferdssektoren og samarbeide med hele NHO-fellesskapet, skal vi bidra til å skape lønnsomme medlemsbedrifter som aktivt adresserer samfunnets helse- og velferdsutfordringer. Dette innebærer å levere politisk påvirkning, oppnå gjennomslag i forhandlinger og tilby attraktive medlemstjenester. 

Les mer om NHO Geneo sin strategi her

Helse og velferd 

Helse- og velferdsbransjen består av en rekke ulike tjenesteområder og varierer fra små familiebedrifter til store konsern. Både private og ideelle aktører er medlemmer, samt sosiale entreprenører.  

Bransjen består av 11 underbransjer, herunder Aktiv helse (treningsbransjen), asylmottak og integrering, barn og unge (barnevern), bedriftshelsetjeneste, brukerstyrt personlig assistanse (BPA, kiropraktorer, rehabilitering, sykehjem og hjemmetjenester, sykehus og klinikker, psykisk helse og avhengighet, og digitale helsetjenester.  

Spennet er stort, og med en rekke bransjefaglige og næringspolitiske utfordringer og muligheter.  

Les mer om bransjeforeningen her.

Barnehage 

Ved stiftelsen av NHO Geneo, ble noen få barnehager med fra NHO Service og Handel til den nye landsforeningen. I tillegg ble Espira med i NHO Geneo i forbindelse med opprettelsen. Siden den gang har NHO Geneo hatt som mål å utvikle en egen bransje for barnehagesektoren. Ved årsskiftet 2024, ble de store kjedene (Læringsverkstedet og Norlandia) medlemmer i NHO Geneo. Landsforeningen tar derfor sikte på å opprette en egen bransje for barnehager snarlig.   

Legemiddelindustrien (LMI) 

Legemiddelindustrien (LMI) er en bransjeforening for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. LMI skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske gründerselskaper som opererer på legemiddel/life science området.  

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge.  

Felleskatalogen, Farmastat og Nomvec er datterselskaper av LMI.  

Les mer om legemiddelindustrien i Norge her.  

Melanor 

Melanor var en selvstendig bransjeorganisasjon før de ble en del av NHO Geneo i 2022. Melanor er bransjen for bedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet. Sammen med våre medlemsbedrifter, bidrar vi til å løse viktige nasjonale oppgaver, og vi arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den måten bidrar vi til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien. 

Les mer om Melanor her. 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: