Samspillsnormer på e-helsefeltet:  Konferanse

4. des 2023, kl. 11.30–15.00
Påmeldingsfrist 28.11.2023

Velkommen til Samspillsnormer på e-helse konferanse - presentasjon av funn på Næringslivets Hus den 4. desember.

September 2023 samlet private og offentlige helseaktører seg i Forskningsparken for seminaret "Samspillsnormer på e-helsefeltet i Norge". Seminaret markerte oppstarten av et arbeid hvor formålet er å kartlegge samarbeids- og samspillsnormer på e-helsefeltet. Gikk du glipp av seminaret kan du se opptaket her

Her finner du presentasjonen fra seminaret: Presentasjon_seminar_5.september_2023_01.pdf

Den 4.desember kommer David Frydlinger i Cirio Advokatbyrå AB til Næringslivets Hus for å presentere funn fra dette arbeidet. Meld deg på raskt og sikre deg en plass i dag.

Program for dagen kommer! Konferansen starter med lunsj fra klokken 11.30 og går i gang klokken 12.00.

Dersom du har innspill til konferansen kan du ta kontakt med Kari Grimholt på e-post:

kari.grimholt@ehelse.no