NHO Geneo og Pårørendealliansen inviterer til digitalt medlemsmøte

21. jun 2024Kl. 10:00–11:45
Teams

Pårørendealliansen kjemper for bedre vilkår for alle pårørende, og er en organisasjon NHO Geneo er medlem av. For mange av våre medlemmer er pårørende en viktig målgruppe å forholde seg, utover pasienten/brukeren.

Vi har invitert Pårørendealliansen til å informere om hvilke saker og problemstillinger de er opptatt av, og hvordan de jobber mot myndighetene. Presentasjon av undersøkelser om hva pårørende er opptatt av og hva det kan bety for dere som tjenesteleverandører av helse og omsorgstjenester.

Det arrangeres Pårørendeuke fra 16.9-22.9. Hvordan kan NHO Geneos medlemmer benytte denne anledningen til å vise frem godt pårørendearbeid? Etter innledningen blir det anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Program:


10.30: Velkommen ved NHO Geneo


10.35: Pårørendealliansen v/ daglig leder Anita Vatland.


11.15: Spørsmål og diskusjon


11.45: Avslutning

Meld deg på her.

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: