LMI: Helseøkonomisk fagdag

11. apr 2024, kl. 09.00

NNLEDERE: Jan Frich (Foto: Marie Grøttum/Diakonhjemmet sykehus), Gudrun Maria Waaler Bjørnelv (foto: Øystein Horgmo/UiO) og Markus Moe.

Meld deg på: 11. april arrangerer vi vårens store møteplass innen helseøkonomi. Denne gangen om prioriteringsmeldingen og ekspertgruppenes rapporter.

tatssekretær Karl Kristian Bekeng åpner fagdagen. Og ekspertgruppene som har vurdert perspektiv, tilgang og åpenhet til prioriteringsmeldingen blir representert på scenen. En fra hver gruppe kommer for å presentere anbefalingene som er overlevert HOD: Markus Moe fra gruppen som har vurdert åpenhet, Jan Frich fra tilgangsgruppen og Gudrun Maria Waaler Bjørnelv fra perspektivgruppen.

I tillegg har også Jon Magnussen bekreftet at han vil delta.

Se programmet her.

Priser:

LMI-medlemmer: 2500

Ikke-medlemmer: 5000

Ansatte i offentlig sektor og ansatte i pasientforeninger: Gratis

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: