Dokumenter

80 resultater

Type dokument
Velg område
80 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Den ideelle anskaffelsesprosessen

  Medtek Norge ønsker tettere dialog og nærmere samarbeid mellom kunder og leverandører i offentlige anskaffelsesprosesser. Handlingsrommet i anskaffelseslovgivningen utnyttes ikke tilstrekkelig og fokuset bør rettes mot verdi som skapes, fremfor enhetspris. Dette er hovedbudskapene i publikasjonen ‘Den ideelle anskaffelsesprosessen’.

 2. Diabetes

  I publikasjon består av en sammenstilling av en rekke publiserte artikler, som sammen sier noe om kostnadsbelastningen diabetes påfører det norske samfunnet og verden for øvrig. Sammenstillingen er et ledd i organisasjonens arbeid med å synliggjøre leverandørenes verdibidrag innenfor diabetesområdet.

 3. Kommune-Norge, Innovasjon i helse- og omsorgssektoren

  Medtek Norge belyser i denne rapporten, utfordringene eldrebølgen og samhandlingsreformen kan gi pleie- og omsorgssektoren. Vi mener at innovative produkter og prosedyrer er en del av løsningen på utfordringene, fordi «varme hender» frigjøres og gir mer tid til god omsorg.

 4. Helseforetak – kvalitet og investeringer i spesialisthelsetjenesten

  Den lave investeringstakten i MTU er en risiko for pasientsikkerheten ved norske sykehus, og i denne rapporten dokumenteres det et stort problem ved at historiske driftsresultat og driftskostnader har hatt en langt mindre optimistisk utvikling enn de langsiktige planene de regionale helseforetakene signaliserer.

 5. Innovasjon

  Industrien bidrar årlig med nye innovasjoner til det norske helsevesenet. Disse muliggjør bedre og mer kostnadseffektive måter å diagnostisere og behandle pasienter på. Ved å jobbe systematisk med å øke graden av kunnskapsdeling og dialog mellom industrien og helsevesenet, ønsker vi å være en bidragsyter til at de gode løsningene realiseres på en samfunnsøkonomisk måte.

 6. Hjelpemiddelformidling i Norge

  I desember 2015 nedsatte regjeringen et Ekspertutvalg som skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i Norge. Publikasjonen ‘Hjelpemiddelformidling i Norge -mer for pengene – bedre for brukerne’ er bransjens innspill til utvalgets arbeid.

 7. Health Technology Assessment (HTA) in the Nordic countries

  Nordic HTA that provides an introduction to and status of HTA processes in the Nordic countries.

 8. Innspill til prioriteringsmeldingen

  Gode prioriteringer er grunnlaget for en bærekraftig helsetjeneste. Gjennom prioriteringsmeldingen er det løftet frem tre prioriteringskriterier som skal sikre en rettferdig og effektiv bruk av knappe ressurser i helsetjenesten.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: