Dokumenter

80 resultater

Type dokument
Velg område
80 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Innspill til forebygging og behandling av kroniske sår

  Vi viser til invitasjon fra helse- og omsorgskomiteen og takker for oppfordringen til å komme med innspill til representantforslag 8:91S om forebygging og behandling av kroniske sår.

 2. 15.12.2020 Høringssvar Hurtig metodevurdering

  Vi viser til henvendelse 16. september vedrørende «Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner».

 3. Høringsinnspill til hjelpemiddelpolitikken

  Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 21.02.17. Under følger høringsinnspill fra Medtek Norge.

 4. Innspill til endringer i forskriftene for legemidler og blåresept

  Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev vedrørende endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

 5. Innspill til Stortingsmelding om helsenæringen

  Vi viser til invitasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet og takker for oppfordringen om dialog og innspill til stortingsmelding om helsenæringen.

 6. Høring om lovfesting av metodevurdering av medisinsk utstyr

  Vi viser til høring publisert 15.6.2018. Vi vil bemerke at vi ikke står på høringsliste på tross av et nært samarbeid med Nye metoder gjennom over fem år.

 7. Høringsinnspill til Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

  I denne høringen ønsker vi å løfte frem to ordninger. Det ene er ordningen med medisinske forbruksprodukter på blå resept.

 8. Notat til helse- og omsorgskomiteens budsjetthøringer

  I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det foreslått kutt i ordningen med medisinsk forbruksmateriell og ernæring på blåresept.

 9. Innspill til NOU om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste

  Norge bruker store ressurser på helse- og omsorgstjenester og disse ressursene skal brukes mest mulig riktig. Samtidig er helse- og omsorgstjenester kostbart, og prioritering er nødvendig for å få en samlet god ressursbruk.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: